www.starterbiz.pl

Amenities

 

AMENITIES

STANDARD

 lunch bar
lunch bar
 światło naturalne
natural light
*
 przedszkole
kindergarten
 klimatyzacja
air conditioning
 katering
catering
 nagłośnienie
sound system
*

 

   internet bezprzewodowy
wireless internet

EQUIPEMENT

EQUIPEMENT AND ADDITIONAL AMENITIES

 rzutnik slide projector*   system do tłumaczeń symultanicznych consecutive translation systems*
 ekran
screen
*
 laptopy do szkoleń komputerowych
laptops for computer training courses
 flipchart
flipchart
 szatnia
dressing room
*
 mikrofon bezprzewodowy
3 digital wireless microphones
*
 nagłośnienie  portable sound system

* Except for some multifunctional rooms